منشور اخلاقی

کارکنان شرکت، در راستاي ايفاي نقش سازماني خويش و ارتقاء اثر بخشي و كارآمدي و فراهم نمودن محيطي پويا، سالم و پرنشاط، اصول و ارزش هاي اخلاقي را در جهت تعالي سازمان بعنوان منشور اخلاقي خود برگزيده اند

بیشتر
خط مشی شرکت

شركت نورد آریا تابان ایرانیان اساسي‌ترين هدف خود را بهبود مستمر كيفيت فعاليت‌ها با حفظ کرامت نیروهای توانمند شرکت، به منظور افزايش رضايت‌مندي مشتريان و ساير طرفهاي ذينفع قرار داده ‌است

بیشتر
خط مشی منابع انسانی

نظر به جایگاه و اهمیت منابع انسانی در نیل به اهداف عالیه شرکت، سیستم مدیریت منابع انسانی به کارگیری تکنیک‌های نوین در جذب و استخدام نیروی انسانی در شرکت نورد آریا تابان ایرانیان طراحی و استقرار یافته است

بیشتر