انواع نبشی

پروفیلی که سطح مقطع آن دو ضلع عمود بر هم باشد نبشی نام دارد که در سازه‎های متفاوت استفاده می‎شود. این مقطح یکی از مهم‎ترین مصالح...

بیشتر
انواع ناودانی

به مقاطعی به شکل یو ناودانی می گوییم که از مهم ترین پروفیل های صنعتی و ساختمانی می باشد. ناودانی ها از لحاظ فرآیند تولید به دو دسته کلی تقسیم می شوند: 1- ناودانی نورد شده 2- ناودانی پرسی

بیشتر