نبشی با ناودانی چه تفاوتی دارند؟

ضمن اینکه از نظر شکل ظاهری، استاندارد تولید و فاکتورهایی از این دست نیز تفاوت‌هایی بین نبشی و ناودانی وجود دارد. نکته مهمی که در زمان خرید نبشی و مقایسه قیمت آن با قیمت ناودانی باید به آن توجه کنید.

بیشتر
انواع ناودانی

به مقاطعی به شکل یو ناودانی می گوییم که از مهم ترین پروفیل های صنعتی و ساختمانی می باشد. ناودانی ها از لحاظ فرآیند تولید به دو دسته کلی تقسیم می شوند: 1- ناودانی نورد شده 2- ناودانی پرسی

بیشتر