نبشی از انواع مختلف پروفیل است که دارای دو ضلع و یک زاویه است در صنعت ساختمان سازی نبشی عضوی جدا نشدنی از این صنعت بشمار می رود. استفاده از نبشی در ساختمان برای تحمل بار سازه است.

مهم ترین کاربردهای نبشی

 

مهم تربن کاربرد های نبشی

تقویت سازه ها تقویت چهار چوب ها استفاده به عنوان تکیه گاه ساخت ستون  سقف های کرمیت

 

ناودانی چیست و چرا در ساختمان از آن استفاده می شود؟

ناودانی یکی از انواع پروفیل باز است که از دو ضلع عمود بر هم تشکیل شده است از ناودانی در صنعت ساختمان سازی و خودروسازی استفاده می شود ولی مهم ترین کاربرد آن برای ساختمان سازی است از ناودانی برای ساختن نمای ساختمان استفاده می شود.                

پس می شود نتیجه گرفت قیمت ناودانی بر قیمت نهایی ساختمان تاثیر می گذارد.

مهم ترین کاربردهای ناودانی 

 

مهم ترینکاربرد های ناودانی

ساخت نمای ساختمان ساخت چهار چوب بناهای معماری استفاده برای تیر یا ستون تشکیلات دریایی

 

پروفیل چیست و چرا در ساختمان سازی استفاده می شود؟

 

پروفیل چیست؟

پروفیل در لغت به معنی مقطعی ثابت با طول زیاد است به طور کلی پروفیل ها به دو مدل باز و بسته طبقه بندی می شوند از مدل  باز آن می شود به همین ناودانی و نبشی اشاره کرد و از مدل بسته آن به مدل آلومینیومی آن می شود اشاره کرد که برای ساخت انواع در و پنجرها استفاده می شود و یک نوع دیگر از پروفیل نیز وجود دارد به شکل z که در سقف سوله ها استفاده می شوند. یکی از اصلی ترین موارد در تعین قیمت پروفیل به وزن آن و کیفیت آن بر می گردد.