نبشی با ناودانی چه تفاوتی دارند؟

ضمن اینکه از نظر شکل ظاهری، استاندارد تولید و فاکتورهایی از این دست نیز تفاوت‌هایی بین نبشی و ناودانی وجود دارد. نکته مهمی که در زمان خرید نبشی و مقایسه قیمت آن با قیمت ناودانی باید به آن توجه کنید.

بیشتر
انواع نبشی

پروفیلی که سطح مقطع آن دو ضلع عمود بر هم باشد نبشی نام دارد که در سازه‎های متفاوت استفاده می‎شود. این مقطح یکی از مهم‎ترین مصالح...

بیشتر